preskoči na sadržaj

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin

Login
Tražilica
TERMINI INFORMACIJA
VOZNI RED AUTOBUSA
Priloženi dokumenti:
VOZNI RED.docx

Izvješće o prijeđenoj udaljenosti pri dolasku na posao i odlasku s posla

Dokument mora biti osobno potpisan i u papirnatom obliku predan voditeljici računovodstva.

Dežurstvo učitelja
Priloženi dokumenti:
OZUJAK.docx

Evidencija radnog vremena
Priloženi dokumenti:
EVIDENCIJA VELJACA.xlsx

Raspored zvonjenja

1. SAT  08:00 - 08:45 

 2. SAT  08:50 - 09:35 

 3. SAT  09:45 - 10:30

4. SAT  10:40 - 11:25

5. SAT  11:30 - 12:15

6. SAT  12:20 - 13:05

7. SAT 13:10 - 13:55

Obavijest

U svrhu omogućavanja sigurnosti učenika, radnika škole i ostalih osoba koje dolaze u školu te zaštite školske imovine, na školi su postavljene nadzorne kamere. Nadzorne kamere će snimati svih 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Samo ovlaštene osobe imaju pristup prikupljanju i obradi podataka s nadzornih kamera.

Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Čaglin

 

 

ČUJEŠ DUŠO KAKO MIRIŠE

 

     Čuješ dušo kako miriše

Trava mlada, inje bagrema.

Svetost noći, prva predaja.

Bijela zora za te čuvana.

 

   Čuješ dušo kako lahore

Javori u našoj livadi.

Sve smo noćas do dna ispili

Mliječno klasje rumen makova.

 

SLAVONIJA ZORA PJEVA U MENI

VRANCI VRISKOM JURE SOKAKOM

TVOJE OČI CRNE KUPINE

NOĆAS DUŠO ZA NAS UBRANE.

 

PA NEK¢ PUKNU SNENI PROSINCI,

NEK¢ ZAMIRE LIPE LIPANJSKE

TI SI DUŠO OD SAD U MENI

KROZ SVE STAZE, STAZE ŽIVOTNE.

 

    Nek¢ nas nose vjetri s Krndije,

nek¢ nam svijetle zore čaglinske,

kad ti slome grane umorne

ja ću dušo biti uza te!

 

Autor: Ljubica Kovačević

Brojač posjeta
Ispis statistike od 22. 10. 2010.

Ukupno: 514389
Ovaj mjesec: 67
Ovaj tjedan: 67
Danas: 67
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
vijesti
Učitelj/ica matematike
Marija Krajtner / datum: 16. 2. 2021. 08:43

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN

VLADIMIRA NAZORA 3

34350 ČAGLIN

 

KLASA: 602-02/21-01/44

Urbroj: 2177-21-01-21-01

Čaglin, 15. 2. 2021. godine

 

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu OŠ Stjepana Radića Čaglin

ravnateljica Osnovne škole  Stjepana Radića Čaglin, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj/ica matematike – na određeno nepuno radno vrijeme za 22 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica, zamjena zbog odsutnosti radnice.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019, 75/20.).

Dokumenti koji se prilažu su:

 1. Prijava na natječaj – vlastoručno potpisana
 2. Životopis
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. Dokaz o državljanstvu
 5. Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od 30 dana)
 6. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14., 39/18, 32/20.) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje tri (3) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin, “ZA NATJEČAJ”

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

//OBAVIJEST I UPUTE ZA TESTIRANJE.DOCX

//POPIS KANDIDATA KOJI SU POZVANI NA TESTIRANJE.DOCX


[OPŠIRNIJE]Učitelj/ica glazbene kulture
Marija Krajtner / datum: 16. 2. 2021. 08:41

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN

VLADIMIRA NAZORA 3

34350 ČAGLIN

 

KLASA: 602-02/21-01/41

Urbroj: 2177-21-01-21-01

Čaglin, 15. 2. 2021. godine

 

Na osnovi članka  105. i  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu OŠ Stjepana Radića Čaglin

 

ravnateljica Osnovne škole  Stjepana Radića Čaglin, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

 

 1. učitelj/ica glazbene kulture – na određeno nepuno radno vrijeme za 13 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica, zamjena zbog odsutnosti radnice.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019, 75/20.).

Dokumenti koji se prilažu su:

 1. Prijava na natječaj – vlastoručno potpisana
 2. Životopis
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. Dokaz o državljanstvu
 5. Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od 30 dana)
 6. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14., 39/18, 32/20.) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje tri (3) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin, “ZA NATJEČAJ”

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podata

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi
Marija Krajtner / datum: 15. 2. 2021. 08:43

OŠ STJEPANA RADIĆA

VLADIMIRA NAZORA 3, 34350 ČAGLIN

OIB: 18173968246

 

KLASA: 602-02/21-01/39

URBROJ: 2177-21-01-21-01

Čaglin, 15. veljače 2021.

 

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“, a prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, OŠ Stjepana Radića Čaglin, Vladimira Nazora 3, Čaglin , raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

- pomoćnik/pomoćnica u nastavi

1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, do 18.06.2021. godine

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak
 • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Prijavi je potrebno priložiti:

 • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona),
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • domovnicu i
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Nije potrebno dostavljati originale dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:

OŠ Stjepana Radića Čaglin, Vladimira Nazora 3, 34350 Čaglin.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će biti obavijest na web stranici škole.

                                                                                                                         

                                                                                                                              RAVNATELJ:

   Slađana Švajda, prof.

                                                                                                                         


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU DJECE
Marija Krajtner / datum: 12. 1. 2021. 12:00

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ravnateljica Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin objavljuje      N A T J E Č A J
      za obavljanje poslova u
      Ustrojbenoj jedinici programa predškolskog odgoja i obrazovanja
      za djecu rane i predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u          osnovnu školu, pri Osnovnoj školi Stjepana Radića Čaglin


- odgojitelj/ica djece - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme


UVJETI: - može se zaposliti osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja/icu djece po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97.)


Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
- temeljem članka 24. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) poslove odgojitelja djece može obavljati kandidat koji ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste,
- temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) kandidat mora imati položen stručni ispit
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4. radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).


Uz osobno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

 1. Životopis 
 2. Dokaz o stručnoj spremi 
 3. Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske 
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu 
 5. Dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ispis staža – ne stariji od mjesec dana) 
 6. Kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):                                                    a)  Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)                                                                                             b) Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)                                                                                             c)Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Ustrojbene jedinice programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu, pri OŠ Stjepana Radića Čaglin
Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a poslije izbora kandidat će dostaviti izvornike.
Dostavljene dokumente nećemo vraćati prijavljenim kandidatima.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, pisanim putem.
Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.


Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:


Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,


Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

Natječaj traje od 12. 1. 2021. godine do 19. 01. 2021. godine
 


[OPŠIRNIJE]Učitelj/ica informatike
Marija Krajtner / datum: 23. 10. 2020. 09:34

//IZVJESCE O PROVEDENOM TESTIRANJU.DOCX

//RANG LISTA NAKON TESTIRANJA.DOCX

//POPIS KANDIDATA KOJI SU POZVANI NA TESTIRANJE.DOCX 

//OBAVIJEST I UPUTE ZA TESTIRANJE.DOCX

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj/ica informatike – na neodređeno nepuno radno vrijeme za 28 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019 i 75/2020).

Uz osobno potpisanu prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Dostavljene dokumente nećemo vraćati prijavljenim kandidatima.

Nakon odabira kandidata/kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenata

 

 

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka


[OPŠIRNIJE]Natječaj za odgojitelja/icu predškolske djece
Marija Krajtner / datum: 2. 10. 2020. 10:33

//OBAVIJEST.docx

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/17. i 94/13.), Suglasnosti Požeško-slavonske županije, Odluke Općine Čaglin, Odluke Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin, Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin objavljuje:

 

NATJEČAJ

 

za obavljanje posla u ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja

pri OŠ Stjepana Radića Čaglin za radno mjesto

 

 

 1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti prema odredbama članka 24. i 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) te prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

Uz osobno potpisanu prijavu na natječaj priložiti u preslici:

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža)

Radni odnos u ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči ustrojbene jedinice predškolskog odgoja.

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Dostavljene dokumente nećemo vraćati prijavljenim kandidatima.

Nakon odabira kandidata/kandidatkine, isti/a će dostaviti izvornike dokumenata

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin         http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.         


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/icu NJEMAČKOG JEZIKA
Marija Krajtner / datum: 11. 9. 2020. 11:54

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj/ica njemačkog jezika – na određeno puno radno vrijeme za 40 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica – zamjena za privremenu odsutnost zaposlenika

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019 i 75/2020).

Uz osobnu potpisanu prijavu na natječaj priložiti u preslici:

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Dostavljeni dokumenti na natječaj, prijavljenim kandidatime se neće vraćati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za KUHARA/ICU
Marija Krajtner / datum: 10. 9. 2020. 14:51

 Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/17. i 94/13.), Suglasnosti Požeško-slavonske županije, Odluke Općine Čaglin, Odluke Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin, Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin objavljuje:

 

NATJEČAJ

 

za obavljanje posla u ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja

pri OŠ Stjepana Radića Čaglin za radno mjesto

 

 

 1. Kuhar/ica – na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica.

 

Uvjeti za radno mjesto: KV KUHAR, SSS

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) te prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

Uz osobno potpisanu prijavu na natječaj priložiti u preslici:

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža)

 

 

Radni odnos u ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči ustrojbene jedinice predškolskog odgoja.

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Dostavljene dokumente nećemo vraćati prijavljenim kandidatima.

Nakon odabira kandidata/kandidatkine, isti/a će dostaviti izvornike dokumenata

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin         http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU
Marija Krajtner / datum: 10. 9. 2020. 14:49

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/17. i 94/13.), Suglasnosti Požeško-slavonske županije, Odluke Općine Čaglin, Odluke Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin, Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin objavljuje:

 

NATJEČAJ

 

za obavljanje posla u ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja

pri OŠ Stjepana Radića Čaglin za radno mjesto

 

 

 1. Spremač/ica – na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica.

 

Uvjeti za radno mjesto: osnovna škola

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) te prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

Uz osobno potpisanu prijavu na natječaj priložiti u preslici:

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža)

 

 

Radni odnos u ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči ustrojbene jedinice predškolskog odgoja.

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Dostavljene dokumente nećemo vraćati prijavljenim kandidatima.

Nakon odabira kandidata/kandidatkine, isti/a će dostaviti izvornike dokumenata

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin         http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU
Marija Krajtner / datum: 10. 9. 2020. 14:48

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/17. i 94/13.), Suglasnosti Požeško-slavonske županije, Odluke Općine Čaglin, Odluke Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin, Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin objavljuje:

 

NATJEČAJ

 

za obavljanje posla u ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja

pri OŠ Stjepana Radića Čaglin za radno mjesto

 

 

 1. ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti prema odredbama članka 24. i 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) te prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

Uz osobno potpisanu prijavu na natječaj priložiti u preslici:

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža)

Radni odnos u ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči ustrojbene jedinice predškolskog odgoja.

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Dostavljene dokumente nećemo vraćati prijavljenim kandidatima.

Nakon odabira kandidata/kandidatkine, isti/a će dostaviti izvornike dokumenata

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin         http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.                                             


[OPŠIRNIJE]Pomoćnik/pomoćnica u nastavi
Marija Krajtner / datum: 17. 8. 2020. 09:40

OŠ STJEPANA RADIĆA ČAGLIN

VLADIMIRA NAZORA 3, 34350 ČAGLIN

OIB: 18173968246

 

KLASA: 602-02/20-01/150 

URBROJ: 2177-21-01-20-01

ČAGLIN, 17. kolovoza 2020.

 

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“, a prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, OŠ Stjepana Radića Čaglin, Vladimira Nazora 3, Čaglin, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

- pomoćnik/pomoćnica u nastavi

1 izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, od 07.09.2020. do 18.06.2021. godine

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona),
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • domovnicu i
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Nije potrebno dostavljati originale dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju. Također, su prije početka rada dužne završiti Edukaciju za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:

OŠ Stjepana Radića Čaglin, Vladimira Nazora 3, 34350 Čaglin.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će biti obavijest na web stranici škole.

                                                                                                                         

                                                                                                                              RAVNATELJ:                                                                                                             ________________

        Slađana Švajda, prof.


[OPŠIRNIJE]Učitelj/učiteljica matematike
Marija Krajtner / datum: 17. 8. 2020. 09:37

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. učitelj/ica matematike – na neodređeno puno radno vrijeme za 40 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019 i 75/2020).

Uz prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

//OBAVIJEST I UPUTE ZA TESTIRANJE.DOCX

//POPIS KANDIDATA KOJI SU POZVANI NA TESTIRANJE.DOCX

//RANG LISTA NAKON TESTIRANJA.DOCX

//IZVJESCE  O PROVEDENOM TESTIRANJU.DOCX


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/icu geografije
Marija Krajtner / datum: 9. 1. 2020. 13:45

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. učitelj/ica geografije – na određeno nepuno radno vrijeme za 19 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica, zamjena zbog odsutnosti radnice koja je na bolovanju.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019).

Uz prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za odgojitelja/icu predškolske djece
Marija Krajtner / datum: 3. 1. 2020. 12:19

//Obavijest i upute o testiranju kandidata.DOCX

//Popis kandidata.DOCX

Na temelju članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), te članka 107. Statuta Škole, ravnateljica OŠ Stjepana Radića Čaglin, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. Odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece

    – 1 izvršitelj/ica – rad na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19).

 Uz prijavu na natječaj priložiti:

- životopis,

- preslika odgovarajućeg dokumenta o stečenoj stručnoj spremi,

- preslika domovnice,

- uvjerenje o nekažnjavanju, da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/učiteljicu glazbene kulture
Marija Krajtner / datum: 5. 11. 2019. 12:46

///LISTA-KANDIDATA.docx

//OBAVIJEST-O-TESTIRANJU-ZA-OBJAVU.docx

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj/ica glazbene kuture – na određeno nepuno radno vrijeme za 13 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica – zamjena za radnicu na bolovanju

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019).

Uz prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te list upućuje na testiranje. Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/učiteljicu glazbene kulture
Marija Krajtner / datum: 5. 9. 2019. 07:37

 Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj/ica glazbene kulture – na određeno nepuno radno vrijeme za 13 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica, zamjena zbog odsutnosti radnice koja je na bolovanju.

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019).

Uz prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata za učitelja/učiteljicu glazbene kulture prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/učiteljicu geografiju
Marija Krajtner / datum: 5. 9. 2019. 07:31

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. učitelj/ica geografije – na određeno nepuno radno vrijeme za 22 sata tjedno

      – 1 izvršitelj/ica, zamjena zbog odsutnosti radnice koja je na bolovanju.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019).

Uz prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te list upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

 

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/učiteljicu tjelesne i zdravstvene kulture
Marija Krajtner / datum: 2. 9. 2019. 07:28

 

//ODLUKA O IZBORU KANDIDATA.docx

//RANG LISTA.docx

Nismo mogli prije objaviti Rang listu zbog teškoća s internetom.

//LISTA KANDIDATA.docx

//OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA OBJAVU.docx

_______________________________________________________________

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – na neodređeno nepuno radno vrijeme za 24 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019).

Uz prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te list upućuje na testiranje. Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za stručnog suradnika - edukator - rehabilitator/psiholog
Marija Krajtner / datum: 22. 8. 2019. 13:52

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. stručni suradnik – edukator rehabilitator/psiholog – na određeno puno radno vrijeme  provedba mjere “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”

      – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. 7/17. i 68/18.), prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja I stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.

Uz prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana )

- elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

 

 Natječaj traje od 22. kolovoza 2019. godine do 30. kolovoza 2019. godine                                                          


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja hrvatskog jezika
Marija Krajtner / datum: 22. 8. 2019. 13:49

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, te prijave potrebe na Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Stjepana Radića Čaglin raspisuje

                                                                          NATJEČAJ

                             za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. Učitelj/ica hrvatskog jezika -1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme na 12 mjeseci.

Uvjeti:
Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/98, 86/09, 92/10,105/10, 90/11,16/12, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14. i 127/17.), čl. 6.,7. i  8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12. i 120/12) i. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).


Prijave s potrebnom dokumentacijom (životopis, presliku odgovarajućeg dokumenta o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana, preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) dostaviti na adresu Škole.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

RAVNATELJICA ŠKOLE

 

SLAĐANA ŠVAJDA, PROF.

 

Natječaj traje od 22. 8. 2019. godine do 30. 8. 2019. godine

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi
Marija Krajtner / datum: 19. 8. 2019. 09:00

OŠ STJEPANA RADIĆA ČAGLIN

VLADIMIRA NAZORA 3, 34350 ČAGLIN

OIB: 18173968246

 

KLASA: 602-02/19-01/139

URBROJ: 2177-21-01-19-01

Čaglin, 19. kolovoza 2019.

 

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“, a prema javnom pozivu „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, OŠ Stjepana Radića Čaglin, Vladimira Nazora 3, 34350 Čaglin raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

- pomoćnik/pomoćnica u nastavi

2 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, od 09.09.2019. do 17.06.2020. godine

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • zamolbu s osobnim podatcima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona),
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • domovnicu i
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Nije potrebno dostavljati originale dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju. Također, su prije početka rada dužne završiti Edukaciju za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:

OŠ STJEPANA RADIĆA ČAGLIN, VLADIMIRA NAZORA 3, 34350 ČAGLIN

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima o čemu će biti obavijest na web stranici škole.

                                                                                                                        

                                                                                                                             RAVNATELJ:

                         

                                                                                                       ________________

                                                                                                                       SLAĐANA ŠVAJDA, prof.

 

Natječaj traje od 19. kolovoza 2019. godine do 27. kolovoza 2019. godine


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/učiteljicu glazbene kulture
Marija Krajtner / datum: 29. 4. 2019. 11:18

 

//LISTA KANDIDATA.docx

//OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA OBJAVU - glazbena kultura.docx

//ODLUKA O NE ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA.docx

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin - raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. učitelj/ica glazbene kulture – na određeno nepuno radno vrijeme za 13 sati tjedno

      – 1 izvršitelj/ica, zamjena zbog odsutnosti radnice koja je na bolovanju.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/2019).

Uz prijavu na natječaj priložiti

- životopis,

- odgovarajući dokument o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na  natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14. i  39/18) dužan  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave nećemo razmatrati.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega se kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatom (intervju). Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole http://os-sradica-caglin.skole.hr/natjecaj te pisanim putem.

Sukladno članku 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 Čaglin,

Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijave kandidata za učitelja/učiteljicu glazbene kulture prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju